V květnu 2016 nám firma BS Vinařské potřeby darovala výjezdový tablet s systémem GINA. Tento systém v současné době využívá mnoho jednotek profesionálních a dobrovolných hasičů v našem kraji a pomáhá nám při přijetí výzvy k zásahu, při jízdě na místo události a dalších činnostech.

 

004

 

Při výjezdu jednotky tablet dostává informaci o události, konkrétně o jaký druh zásahu se jedná, jaké další jednotky a jaká technika jsou na cestě a také místo, respektive adresa, kde se událost nachází. Umožňuje navigaci na místo zásahu a komunikaci s operačním střediskem prostřednictvím posílání statusů (krátkých zpráv o stavu vozidla, jako je výjezd, příjezd na místo a podobně). Kromě této aplikace lze využít i připojení k internetu přes mobilní síť, pořizování fotografií nebo nahlížení do dokumentací zdolávání požáru, které jsou vypracovány pro konkrétní místa s problematickým provozem, nebo větším výskytem osob. Tablet je umístěn ve vozidle CAS 20 Renault.

Rádi bychom tímto moc poděkovali vedení společnosti BS Vinařské potřeby s.r.o. za poskytnutí finančních prostředků na nákup tohoto zařízení, jehož cena se pohybuje kolem 27 tis. korun. Přispívá ke zkvalitnění naší práce pro občany ve chvílích, kdy potřebují naši pomoc.