V sobotu večer jsme byli operačním střediskem vysláni k požáru kabelů v kuchyni restaurace do Podivína. Při příjezdu hasičů byl již požár uhašen a ti provedli odvětrání objektu od zplodin hoření.


 Naše technika na místě: CAS 20

Zasahující jednotky: PS Břeclav, SDH Podivín, SDH Velké Bílovice, SDH Lednice