Jednotka byla vyslána k záchraně osoby - resuscitace s AED do Podivína. Na místě spolupráce se ZZS. 


Naše technika na místě: CAS 20

Zasahující jednotky: SDH Velké Bílovice, ZZS