Před 18. hodinou jsme vyjížděli do Rakvic k záchraně osoby - resuscitace s AED. 


Naše technika na místě: CAS 20

Zasahující jednotky: SDH Velké Bílovice, PS Hustopeče, ZZS