Vytisknout

Jednotka získala investiční dotace od Ministerstva vnitra - GŘ HZS ČR ve výši 450 000,- Kč na nákup nového dopravního automobilu. Částkou 300 000,- tento nákup podpořil také Jihomoravský kraj. Zbytek nákladů na pořízení nového vozidla bude hradit Měto Velké Bílovice. 

 Nové vozidlo nahradí 38 let starou Avii, která už má svoje nejlepší časy za sebou. Bude sloužit k výjezdům s AED a drobným technickým zásahům, využít jej lze i na případnou evakuaci obyvatel. Krom zásahů jej budou hasiči využívat k dopravě na školení, výcviky, závody nebo na hospodářské práce. 

P1000353