Sbor dobrovolných hasičů ve Velkých Bílovicích byl založen v roce 1885 panem Tomášem Zapletalem na podnět tehdejšího obecního zastupitelstva. První členskou základnu tvořilo 23 členů. Ti se účastnili různých akcí, jako oslavy výročí, svěcení, otevírání škol, zábavy, plesy a další. Samotný sbor také každým rokem pořádal hasičský ples. V období žní se zřizovali žňové hlídky, protože v této době bylo zvýšené nebezpečí vzniku požárů. V letech 1914 - 1918, kdy zuřila světová válka byla činnost sboru velmi omezena. Většina členů bojovala na frontě a proto musela být do sboru přibrána mládež. Po válce bylo rozhodnuto, že se založí sbor nový, do kterého se přihlásili i členové původního spolku, kteří se právě vrátili z války. Bohužel nebyli všichni, jelikož na frontě přišlo o život celkem 6 členů hasičského sboru. Náplň práce se nezměnila, konala se různá cvičení, školení a požárů taky nebylo zrovna málo. V roce 1928 se konaly oslavy 40. výročí založení sboru a při této příležitosti byla hasičům předána nově postavená zbrojnice. Od roku 1928 však již moc informací o hasičském spolku nemáme, jakmile na něco narazíme určitě to sem doplníme. 

 

 

 

V pamětech z roku 1928, vydaných na oslavu 40. jubilea činnosti sboru, je první zmínka o jakési stříkačce už z roku 1897, konkrétně usnesení o její opravě. O nové stříkačce se poprvé dozvídáme až roku 1909, kdy byl založen fond k jejímu zakoupení. Zakoupena byla nakonec až roku 1913 v Ústřední prodejně hasičského, tělovýchovného a automobilového průmyslu, společnosti s ručením obmezeným v Praze-Smíchov.

Číst dál: Ruční stříkačka SMEKAL 1913

Dopravní automobil Avia je určen k přepravě družstva 1+8 a je vybaven příslušenstvím k provedení požárního zásahu pomocí přenosné motorové stříkačky.

Číst dál: DA 12 L1Z Avia A30