Od  roku 2016 je naše jednotka vybavena automatizovaným externím defibrilátorem (AED), se kterým v případě potřeby vyjíždím k resuscitaci pacienta jako prvosledová jednotka před příjezdem zdravotnické záchranné služby. Přístroj byl zakoupen z rozpočtu města a v únoru 2016 byli všichni členové proškoleni záchrannou službou pro jeho použití. 

2


Co vlastně AED je a k čemu složí?

V Jihomoravském kraji týmy zdravotnické záchranné služby resuscitují kolem 700 pacientů ročeně a pouze u 45% z nich se v terénu podaří obnovit spontální krevní oběh. Toto číslo vypovídá o následném přežití pacientů. Velké množství z nich umírá po převozu do nemocnice, nebo sitaci přežijí s těžkými neurologickými následky. Po pěti minutách od náhlé srděční zástavy totiž dochází k nevratnému poškození mozkových buněk. Zákonem stanovená dojezdová doba zdravotnické záchranné služby je 20 minut a i když průměrně záchranky dojíždějí k pacientům do osmi minut, je tato doba pro pacienta osudnou, pokud na místě není poskytována laická první pomoc. Největší šanci na přežití dává postiženému kromě kvalitní okamžité resuscitace i včasná defibrilace.Včasná defibrilace je jedním z postupů neodkladné resuscitace, podstatně zvyšující její následnou úspěšnost. Pokud je provedena okamžitě po příhodě, udává se přežití až v 94 % případů. Provedení defibrilace za 5 minut po náhlé zástavě oběhu (dále NZO) znamená přežití v 50 % případů a za 12 minut po NZO už jen u 25 % případů. Zde může pomoci právě použití AED, který hlasovými a vizuálními pokyny navede laického zachránce k provedení bezpečné defibrilace při provádění neodkladné resuscitace. S ohledem na tato čísla se v Jihomoravském kraji rozjel projekt Rozmístění AED v Brně, na který se postupně navázalo rozmístěním AED po celém kraji, včetně jednotek profesionálních a dobrovolných hasičů.

Jak systém funguje?

Nejlepší je uvést názorný příklad. Při NZO někdo ze svědků zavolá pomoc na čísle 155. Operátorka linky vyšle na místo posádku ZZS a zároveň vyhodnotí, jestli je v blízkosti události dostupné AED, které by mohlo být na místě dříve než posádka ZZS. Podá žádost o vyslání jednotky na krajské operační středisko hasičů. V našem případě nám bude vyhlášen poplach standardním způsobem, jako například při požáru, a jednotka vyjede k události. Je potřeba říci, že se nejedná v žádném případě o náhradu zdravotnické záchranné služby. Ta vyjíždí k události v každém případě. Tento systém jen umožní rychlejší dostupnost defibrilátoru, jehož včasné použití může zachránit lidské životy.

 


 

Algoritmus BLS 2010