Vytisknout

Nový rok jsme zahájili valnou hromadou sboru. Stejně jako na předchozích schůzích,i letos přišlo na řadu zhodnocení uplynulého roku a plánování činnosti na rok nastávající. Schůze se již tradičně účastní i zástupci města - starostka Marie Vlková a místostarosta Ing. Karel Osička, MBA.

Občerstvení nemohlo chybět a debatovat se vydrželo do pozdních večerních hodin.