V sobotu 6.1.2018 se uskutečnila výroční schůze členů našeho SDH. Pozvání přijali i zástupci města - starostka Marie Vlková a místostarosta Ing. Karel Osička.

 Schůzi zahájil starosta SDH Svatoslav Bednařík a následovaly zprávy hospodáře, jednatele a vedoucí mladých hasičů. Nastínili se i plány do budoucna a spolupráci s městem zhodnotila přítomná starostka města. 

Netradiční akcí bylo udělení upomínkových předmětů dvěma členkám našeho sboru - Michaeli Osičkové a Kateřině Kružíkové, které loňský rok spojila jistá událost, jež si zasloužila pozornost a poděkování. 


 Fotogalerie: